image

Nieuwsberichten

Volledig verkocht en activiteiten op de bouwplaats

Bij deze kunnen wij je mededelen dat alle 18 woningen van het project Bosschelaan verkocht zijn. In oktober van 2021 heeft de verkoop van het project plaatsgevonden en konden geïnteresseerden zich inschrijven voor de woningen naar hun voorkeur. Eind december is de laatste woning verkocht. 

Wil je meer weten over wat er op de bouwplaats de komende tijd gaat gebeuren? In een Bulletin vertelt Renate Griffioen, ontwikkelaar van het project Bosschelaan, je meer over de ontwikkelingen rond het project. De video is via de volgende link te bekijken: Omgevingsbulletin 1 Bosschelaan.

Aangepaste sluitingsdatum verkoop

In ons vorige nieuwsbericht hebben wij je een herinnering gestuurd over de sluitingsdatum van de verkoop. Na deze sluitingsdatum worden de woningen toegewezen.

 

Sinds vandaag is de optielijst (incl. prijzen) online beschikbaar. Om je de tijd te geven deze door te nemen en een financieringsverklaring op de laten stellen, verschuiven wij de inschrijfperiode met enkele dagen. De nieuwe sluitingsdatum is woensdag 27 oktober 2021, 11.59 uur. Het is tot die tijd mogelijk om jouw inschrijving te wijzigen. Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen toegewezen.

 

Nog steeds zien we dat de helft van de ingeschrevenen geen financieringsverklaring hebben geüpload bij hun inschrijving. Wij willen je er nogmaals op attenderen dat de geïnteresseerden die een financieringsverklaring hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier (bij Financiën), voorrang krijgen bij de toewijzing. Hetzelfde geldt voor een verklaring van voldoende liquide middelen indien je de woning zonder hypotheek wil aankopen.

 

Het toevoegen van jouw financieringsverklaring doe je door binnen jouw account onder het kopje 'inschrijfformulier' wijzigingen aanbrengen. Door bij de financieringstoets aan te geven dat je een haalbaarsheidscheck hebt gedaan, kun je het bewijs uploaden in jouw account. Op het einde kun je opnieuw ondertekenen en dan komt het bewijs bij ons binnen.

 

Let op: Heb je je ingeschreven tijdens de pre-sale, dan moet je je tijdens de verkoop opnieuw inschrijven. De inschrijving tijdens de pre-sale alleen is niet voldoende om een woning toegewezen te krijgen.

 

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de betrokken makelaar: Evers Makelaardij in Bosschenhoofd. Zij helpen je graag.

 

 

Evers Makelaardij O.Z.

St. Gerardushof 1
4744 BC Bosschenhoofd
T 0165 32 23 00

www.evers-makelaardij.nl

Herinnering sluitingsdatum verkoop

Op vrijdag 8 oktober is de verkoop van Bosschelaan gestart. Vanaf dat moment heb je alle informatie over de Bosschelaan, de woningen en Bosschenhoofd kunnen lezen via de website en in de brochure.

 

Door middel van dit nieuwsbericht willen wij je er aan herinneren dat het inschrijven voor de verkoop van Bosschelaan mogelijk is tot en met woensdag 27 oktober, 11.59 uur. Ook is het tot die tijd mogelijk om jouw inschrijving te wijzigen. Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen toegewezen.

 

Graag attenderen we je er nog op dat geïnteresseerden die een financieringsverklaring hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier (bij Financiën), voorrang krijgen bij de toewijzing. Hetzelfde geldt voor een verklaring van voldoende liquide middelen indien je de woning zonder hypotheek wil aankopen.

 

Het toevoegen van jouw financieringsverklaring doe je als volgt: binnen jouw account kun je onder het kopje 'inschrijfformulier' wijzigingen aanbrengen. Door bij de financieringstoets aan te geven dat je een haalbaarsheidscheck hebt gedaan, kun je het bewijs uploaden in jouw account. Op het einde kun je opnieuw ondertekenen en dan komt het bewijs bij ons binnen.

 

Let op: Heb je je ingeschreven tijdens de pre-sale, dan moet je je tijdens de verkoop opnieuw inschrijven. De inschrijving tijdens de pre-sale alleen is niet voldoende om een woning toegewezen te krijgen.

 

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de betrokken makelaar: Evers Makelaardij in Bosschenhoofd. Zij helpen je graag.

 

 

Evers Makelaardij O.Z.

St. Gerardushof 1
4744 BC Bosschenhoofd
T 0165 32 23 00

www.evers-makelaardij.nl

Kopersopties en Technische Omschrijving zijn beschikbaar

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de Technische Omschrijving en de kopersopties vandaag online komen. Door middel van dit nieuwsbericht willen wij je laten weten dat deze inmiddels online staan.

 

Zoals eerder aangegeven maakt de inschrijfsnelheid geen deel uit van de toewijzing. Neem gerust de tijd om de stukken door te nemen en een weloverwogen besluit te maken. Jouw inschrijving is pas definitief wanneer deze is afgesloten met een ondertekening. Voor het opmaken van de Koop- en Aanneemovereenkomst gebruiken wij de gegevens die je hebt opgegeven tijdens de inschrijving. Zorg er dus voor dat de juiste informatie is ingevuld (en op de juiste plek).

 

Voor vragen kun je contact opnemen met:

 

 

Evers Makelaardij O.Z.

St. Gerardushof 1
4744 BC Bosschenhoofd
T 0165 32 23 00

www.evers-makelaardij.nl

Start verkoop

Het is zover! De verkoop van Bosschelaan is op vrijdag 8 oktober om 18.00 uur van start gegaan.

 

Vanaf dat moment is de verkoopinformatie van de woningen beschikbaar via de website. Voor velen is het een enorme hoeveelheid nieuwe informatie, dat weten wij. Daarom kun je voor vragen tijdens kantooruren contact opnemen met de makelaar.

Informatie over de kopersopties en de Technische Omschrijving kun je op woensdag 13 oktober aan het einde van de dag op de website verwachten. Hierover zullen wij communiceren door middel van een nieuwsbrief.

 

 

Evers Makelaardij O.Z.

St. Gerardushof 1
4744 BC Bosschenhoofd
T 0165 32 23 00

www.evers-makelaardij.nl

 

Voor de verkoop van de woningen hebben we een brochure laten maken. Deze is uiteraard te downloaden via de website. Het is ook mogelijk om vanaf maandag 11 oktober een brochure op te halen bij de makelaar. Wij hebben een beperkt aantal brochures laten maken, op=op. Voor het ophalen van de brochure hoef je van tevoren geen afspraak te maken. Op dat moment kun je tevens eventuele prangende vragen stellen.

 

Vanaf start verkoop is het mogelijk om je definitief in te schrijven voor één of meerdere bouwnummers. Het inschrijfformulier vind je terug in je persoonlijke account. Inschrijven kan tot en met woensdag 27oktober, 11.59 uur. Na deze datum worden de woningen toegewezen. Het toewijzingsproces staat beschreven in het document ‘inschrijfprocedure’, welke je kan downloaden via de website. In de bijlage van dit document staat eveneens belangrijke informatie over het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en informatie over de Sachilinse duizendknoop.

Bij de toewijzing van de woning speelt inschrijfsnelheid geen rol, neem dus rustig de tijd en maak een weloverwogen keuze.

 

Let op: Ook degene die tijdens de pre-sale hun voorkeur voor één of meerdere bouwnummers hebben opgegeven, moeten zich bij start verkoop nogmaals inschrijven. Een inschrijving is pas compleet wanneer je deze ondertekend hebt.

 

Wij wensen je veel plezier met het doornemen van de stukken en zien jouw definitieve inschrijving graag tegemoet.

Procedure en save the date start verkoop

Op vrijdag 8 oktober 2021 om 18.00 uur gaat de verkoop van de 18 woningen in Bosschenhoofd van start. Vanaf dit moment is alle informatie omtrent de woningen beschikbaar op de website van Bosschelaan. Naast de plattegronden en koopsommen vind je andere aanvullende informatie onder ‘Downloads’ terug. Dit zijn bijvoorbeeld de technische omschrijving, de verkooptekeningen, en ook informatie over kopersopties.

 

Wil je nog snel jouw woningvoorkeur opgeven of wijzigen? Dat kan tot vrijdag 8 oktober 2021, 14.00 uur. Vanaf dat moment zal de website offline zijn, om aangepast te worden voor de verkoop. Om 18.00 uur is deze weer beschikbaar.

 

Hoe nu verder?

Vanaf start verkoop is de website uitgebreid met meer informatie en is het mogelijk om je definitief in te schrijven voor één of meerdere bouwnummers. Om je in te schrijven op een bouwnummer klik je op de interactieve kaart op de homepagina van www.bosschelaan.nl. Bij het opgeven van jouw voorkeur dien je het inschrijfformulier in te vullen. Deze kun je achteraf ook nog aanpassen binnen jouw persoonlijke account. Heb je nog geen account, dan kun je dit aanmaken op de website www.bosschelaan.nl. Inschrijven voor de eerste toewijzing en wijzigen van jouw voorkeur kan tot en met woensdag 27 oktober 2021 11.59 uur.

 

Let op: ook degene die tijdens de pre-sale hun voorkeur voor één of meerdere bouwnummers hebben opgegeven, moeten zich bij start verkoop weer digitaal inschrijven.

 

Wat moet ik invullen?

Allereerst geef je aan in welke bouwnummer(s) je belangstelling hebt. Je kunt meerdere voorkeuren opgeven tot een maximum van tien. We gaan er van uit dat je geïnteresseerd bent in alle bouwnummers die je opgeeft.

 

We vragen ook je persoonsgegevens in te vullen en die van je partner in het geval je samen de woning wilt kopen. Al de gevraagde gegevens zijn nodig om de koop- en aannemingsovereenkomst op te maken indien je tot koop van de woning over gaat. Vul deze dan ook correct en naar waarheid in.

 

Daarnaast is het mogelijk om een financieringsverklaring of een bewijs van voldoende liquide middelen te uploaden. Zorg dat deze voor de sluiting van de inschrijftermijn geüpload zijn in het inschrijfformulier.

 

Tot slot maak je jouw inschrijving compleet door deze digitaal te ondertekenen.

 

Procedure toewijzing

Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen toegewezen. De toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de volgende volgorde:

  • Er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Er wordt toegewezen aan de meest concrete kandidaten, waarbij wordt gestreefd om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen.
  • Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde woning, wordt er gekeken naar de interesse tijdens de pre-sale. Indien je een voorkeur hebt aangegeven tijdens de pre-sale krijg je voorrang op anderen.
  • Geïnteresseerden die een financieringsverklaring hebben laten opstellen door een erkend financieel adviseur en deze hebben geüpload in het inschrijfformulier (bij Financiën) of een verklaring van voldoende liquide middelen, krijgen voorrang bij de toewijzing.
  • Daarna wordt geloot tussen de inschrijvingen op de specifieke woning. Een geautomatiseerd systeem bepaalt wie in aanmerking komt voor de koop van het bouwnummer.

Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing.

 

Wanneer bericht?

Alle ingeschrevenen ontvangen uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 bericht. Alle kandidaten aan wie een woning is toegewezen worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een informatief gesprek met  de makelaar. In dit persoonlijk gesprek krijg je een toelichting op het project en de woning en word je geïnformeerd over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning.

 

Na dit gesprek blijft de woning nog maximaal 10 dagen voor je gereserveerd. Binnen deze periode beslis je of je wel of niet tot aankoop van de betreffende woning overgaat.

 

De kandidaten aan wie geen woning is toegewezen, ontvangen daarover een e-mail met de mededeling dat zij reserve kandidaat zijn (voor de bouwnummers die men heeft opgegeven middels het inschrijfformulier). Indien er een kandidaat afvalt, wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor de vrijgekomen woning. Wij kunnen je dan ook niet berichten op welke plaats je op de reservelijst staat.

 

Nog even op een rijtje

Vrijdag 8 oktober tot 14.00 uur

Sluiting inschrijvingen pre-sale

Vrijdag 8 oktober vanaf 18.00 uur

Start Verkoop (Schrijf je definitief in)

Woensdag 27 oktober 11.59 uur

Sluiting inschrijving verkoop

Uiterlijk vrijdag 29 oktober

Bericht van toewijzing

 

 

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de betrokken makelaar: Evers Makelaardij in Bosschenhoofd. Zij helpen je graag.

 

Evers Makelaardij O.Z.

St. Gerardushof 1
4744 BC Bosschenhoofd
T 0165 32 23 00

www.evers-makelaardij.nl

 

Update pre-sale 18 woningen

Op woensdag 28 juli jl. is de pre-sale van Bosschelaan gestart. Sindsdien heb je jouw voorkeur voor verschillende woningen aan kunnen geven. Aangezien we zien dat nog niet iedereen de kans heeft gehad om hun voorkeur op te geven in deze vakantieperiode, gaan we de periode verlengen met enkele weken. De start verkoop vindt plaats in oktober 2021. In een nader bericht delen we de definitieve datum van de start verkoop en leggen we uit hoe de start verkoop in zijn werk gaat.

 

Op de homepagina van www.bosschelaan.nl is de verkaveling van het project zichtbaar en klikbaar. Door op de woning in de verkaveling te klikken komt er specifieke informatie in beeld. Deze informatie bestaat uit de woon- en perceeloppervlakten en een prijsindicatie. Daarnaast kun je alvast de woningen van binnen en buiten bekijken door middel van enkele impressies.

 

Voorkeur aangeven

Mocht jouw droomwoning er tussen zitten? Dan kun jij jouw voorkeur aangeven door de volgende stappen te volgen:

1. Selecteer de woning van jouw eerste voorkeur op de verkaveling en klik op 'Bekijk woning'; 

2. Klik vervolgens op 'Voorkeur opgeven'; 

3. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord in je persoonlijke account, of maak een account aan als je er nog geen hebt; 

4. Heb je interesse in meerdere woningen? Dan kun je dat in het tabje 'Mijn woning' aangeven tot aan jouw 10e voorkeur. 

 

Je voorkeuren kun je aangeven en wijzigen tot begein oktober 2021. 

 

Door je voorkeur aan te geven voor een (of meerdere) woning(en) krijg je tijdens de verkoop voorrang ten opzichte van andere kandidaten die zich tijdens de pre-sale niet hebben ingeschreven. Inschrijfsnelheid wordt tijdens toewijzing buiten beschouwing gelaten.

 

(T)huiswerk

Bij de inschrijving tijdens de verkoop vragen wij je om een financieringsverklaring te uploaden. De financieringsverklaring dient opgesteld te zijn door een erkend financieel adviseur. Wil jij de woning volledig uit eigen middel betalen? Wij zien in dat geval graag een bewijs / verklaring waaruit blijkt dat je beschikt over voldoende liquide middelen. Het is dan ook aan te raden om de periode tot aan start verkoop te gebruiken om deze verklaring op te (laten) stellen / aan te vragen.

 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over Bosschelaan, de woningen of Bosschenhoofd? Tijdens de verkoop komt alle informatie beschikbaar op de website. Kun je niet wachten tot die tijd? Dan staat Evers Makelaardij voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Loop

Ontmoet de makelaar

Een huis kopen is een spannende maar vooral leuke gebeurtenis. Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat toch net even anders dan het kopen van een bestaande woning. Evers Makelaardij helpt je graag met de aankoop van jouw nieuwbouwwoning en zijn specialist in het verkopen van (nieuwbouw)woningen. Ze vertellen graag wat ze voor jou kunnen betekenen.

 

Evers Makelaardij

Evers Makelaardij is al ruim 20 jaar een vertrouwd adres in Bosschenhoofd. Zij kennen Bosschenhoofd als geen ander en hebben veel kennis van de omgeving en de markt.

 

Ik ben Margot de Koning, nieuwbouwmakelaar bij Evers Makelaardij. Ik ben jouw aanspreekpunt en begeleid jou tijdens de aankoop van een nieuwbouwwoning in Bosschelaan. Ook voor informatie over hypotheken en taxaties kun je bij ons terecht.

 

“We hebben door de jaren heen heel wat woningen voorbij zien komen en de woningmarkt zien veranderen. Onze aanpak is echter consistent gebleven. Een persoonlijke benadering en deskundige aanpak; dat is waar wij voor staan.”

 

Wie een nieuwbouwwoning koopt, heeft de nodige beslissingen te nemen. Evers Makelaardij neemt de tijd om jou hier goed in te begeleiden. “Wij geven eerlijk advies, staan voor korte lijnen en reageren snel en adequaat op vragen. Ook kunnen we helpen om het financiële plaatje te schetsen. Elke vraag is welkom. We denken heel graag mee.”

 

Vragen?

Heb je vragen over Bosschelaan, het proces van een nieuwbouwwoning kopen of over de woningen? Margot de Koning is te bereiken via 0165 – 32 23 00 of info@evers-makelaardij.nl.

Komende woensdag start pre-sale!

Woensdag 28 juli om 18.00 uur start de pre-sale van het nieuwbouwproject Bosschelaan in Bosschenhoofd. Vanaf dat moment kun je je voorkeur aangeven voor een specifieke woning.

 

Wat kun je verwachten van een pre-sale?

Vanaf woensdag 28 juli om 18.00 uur is de website van www.bosschelaan.nl aangepast en is de verkaveling van het nieuwbouwproject groot te zien op de homepagina. Alle bouwnummers op de verkaveling zijn klikbaar voor informatie. Je vindt hier specificaties zoals de woon- en perceeloppervlakten en een prijsindicatie. Daarnaast kun je alvast de woningen van binnen en buiten bekijken middels enkele impressies.

 

Door je voorkeur aan te geven voor één of meerdere woningen tijdens de pre-sale, krijg je tijdens de verkoop voorrang ten opzichte van andere kandidaten die zich tijdens de pre-sale niet hebben ingeschreven. Je voorkeuren kun je aangeven en wijzigen tot woensdag 8 september 2021 12.00 uur.

 

De pre-sale vindt dus online via de website plaats en duurt ongeveer zes weken. In die zes weken kun je zowel je voorkeur aangeven en je voorkeur wijzigen.

 

Voorkeur aangeven

Zit er in Bosschelaan een woning tussen naar jouw wens, dan geef je jouw voorkeur aan door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Selecteer de woning van jouw eerste voorkeur op de verkaveling en klik op 'bekijk woning'; 
  2. Klik vervolgens op ‘Voorkeur opgeven’;
  3. Login in met je gebruikersnaam en wachtwoord in je persoonlijke account, of maak een account aan als je er nog geen hebt;
  4. Klik op het tabje ‘Mijn woning’;
  5. Heb je interesse in meerdere woningen? Ga dan terug naar de interactieve kaart. Klik de woning van je tweede voorkeur aan en klik op ‘Bekijk woning’ om je voorkeur toe te voegen aan je account. Dit kun je herhalen tot aan jouw tiende voorkeur.

 

Start verkoop

Na de periode van pre-sale zal het project in verkoop gaan. De verkoop van de woningen zal

Save the date: pre-sale

Het is zover! Wij zijn verheugd dat we de pre-sale kunnen aankondigen voor het nieuwbouwproject Bosschelaan bestaande uit 18 duurzame eengezinswoningen. In het plan komen rij- en hoekwoningen voor, verschillende varianten twee-onder-een-kapwoningen en één vrijstaande woning. Aan de ene kant van het plan grenst Bosschelaan aan een waterloop met mooie knotwilgen. De andere kant sluit op een natuurlijke wijze aan op de bestaande structuren van Bosschenhoofd.

 

De pre-sale start op woensdag 28 juli vanaf 18.00 uur.

 

Wat is een pre-sale?

Tijdens de pre-sale geven wij globale informatie over de woningen, denk aan perceel- en woonoppervlak, een prijsrange en enkele impressies van de woningen. Op basis van deze informatie, positie in het plan en het woningtype kun jij een voorkeur aangeven voor een specifiek bouwnummer. Door een voorkeur aan te geven krijg je voorrang ten opzichte van andere die zich niet tijdens de pre-sale hebben ingeschreven. Inschrijfsnelheid wordt in alle gevallen buiten beschouwing gelaten.

 

Hoe jij jouw voorkeur voor een woning kan aangeven, wordt in het nieuwsbericht van vrijdag 23 juli 2021 uitgelegd.

 

Planning start verkoop

Wij verwachten in het najaar in verkoop te gaan met Bosschelaan. Zodra de datum definitief is, communiceren wij dat door middel van een ‘save the date’ per mail. Vanaf de start verkoop zijn alle verkoopdocumenten beschikbaar via de website en kunnen wij je de definitieve koopsommen melden.

 

Heeft u vragen?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de betrokken makelaar: Evers Makelaardij in Bosschenhoofd. Zij helpen je graag.

 

 

Evers Makelaardij O.Z.

St. Gerardushof 1
4744 BC Bosschenhoofd
T 0165 32 23 00

www.evers-makelaardij.nl

Aankondiging Bosschelaan

De afgelopen jaren heeft Van Wijnen samen met de gemeente Halderberge hard gewerkt aan het project Bosschelaan. Nu zijn wij op een moment beland waar wij meer kunnen delen over de woningen die gerealiseerd worden en welke plek zij krijgen in het plan. We zijn dan ook verheugd om de eerste informatie met je te delen.

 

 

Woningtypes

De verkaveling is vanaf nu ook op onze website te bekijken. Er is in Bosschelaan keuze uit 18 woningen, onderverdeeld in tussen- en hoekwoningen, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen. In de verkaveling zijn de posities van de woningen door middel van kleur aangegeven.

 

Architectuur

Venster Architecten heeft gewerkt aan de verschijningsvorm van de woningen. De architectuur van de Bosschelaan zal aansluiten bij de dorpse sfeer die de bestaande woningen in het plangebied uitstralen. “Zo ontstaat een mooi, nieuw buurtje in Bosschenhoofd, waarvan – als het eenmaal gebouwd en bewoond is – het lijkt alsof het al jaren onderdeel uitmaakt van de rest van Bosschenhoofd!”, vertelt Richard van Tiggelen. Hij is de architect van de woningen in de Bosschelaan.

 

Planning

Meer informatie, zoals bijvoorbeeld prijzen, impressies en plattegronden, volgt in de aanloop naar start verkoop. We moeten nog een slag om de arm houden, maar vooralsnog koersen we op een start verkoop in Q3 van dit jaar.

Background logo

HEB JE INTERESSE
IN EEN VAN DE WONINGEN?

SCHRIJF JE NU IN OF BEL EVERS MAKELAARDIJ OP 0165 32 23 00

INSCHRIJVEN